Topic: Embelia angustifolia - Liane savon - PRIMULACEAE - Endémique BM
 
Embelia angustifolia - Liane savon - Myrsinaceae - Endémique BM
Photos
URL
http://www.f-duban.fr/Decouvertes_naturalistes/Synopsis/_Media/liane-savon--embellia-angus.jpeg
 
http://www.f-duban.fr/Decouvertes_naturalistes/Piton_de_leau_sept_2014/photos-de-gisleian-fontaine/liane-savon---embelia-angus.html
 
http://www.f-duban.fr/Decouvertes_naturalistes/Synopsis/photos-non-rattachees-un/liane-savon---embelia-angus.html#previous-photo
 
fruits http://www.f-duban.fr/Decouvertes_naturalistes/Piton_de_leau/photos-de-monique-sibout/dsc04529-2-embelia-angustif.html#previous-photo
 
 
 
 
Descriptifs