Bois de raisin - Bertiera rufa - Rubiacée - R IMG_3254


© F. Duban 2015