Monimia rotundifolia- Mapou- Monimiaceae- B


© François DUBAN 2017